Tripolis

Jak nazwać miasto, które ma kształt trójkąta, a układ ulic tworzy trójkątną sieć? Podchodzi mi określenie Tripolis, choć nie jest jednoznaczne, ponieważ równie, a nawet bardziej pasuje ono jako synonim trójmiasta.

Oto małe Tripolis z oznaczoną siecią ulic:

Trip_1

Na trzech skrzyżowaniach (a2, b3, c1) umieszczone są kamery policyjne. Tyle wystarczy, aby wszystkie skrzyżowania były przez władzę obserwowane.

Kolej na inne, większe Tripolis; albo to samo, ale po stu latach:

Trip_2

Na ilu co najmniej skrzyżowaniach i na których należy w tym mieście ustawić kamery, aby miały one oko na wszystkie 45 skrzyżowań? Inaczej mówiąc, z każdego skrzyżowania powinna być widziana przynajmniej jedna kamera. Zakładamy oczywiście, że kamera może obserwować także skrzyżowanie, na którym się znajduje.

Kom