O jednym byku

Początkowo zadanie miało się ograniczać do pytania:
Czy dla jakiegoś x wynik działania x^2+x+1 może być liczbą podzielną przez 2014?

Tymczasem licho mnie podkusiło i zaproponowałem wybór – co gorsza w niefortunnej formie:
Pewną liczbę x podstawiono do wzoru:
x^2+x+1=S
Czy otrzymana suma S jest podzielna przez 2014 czy przez 2015, jeśli wiadomo, że przez jedną z tych liczb dzieli się na pewno?

Takie zadanie pojawiło się w dodatku Na pamięć do Wyborczej 20 grudnia br. Właściwie jest bardzo proste, bo nietrudno zauważyć, że wielomian x^2+x+1 nie może być liczbą parzystą, więc podzielność przez 2014 odpada. Niestety, równie łatwo ustalić, że wykluczona jest także podzielność tego wielomianu przez 5, a zatem stwierdzenie, że suma S „przez jedną z tych liczb (2014 lub 2015) dzieli się na pewno” ma tyle sensu, co nic.
Za ile co najmniej lat, czyli pod koniec którego najbliższego roku R powinienem zamieścić to zadanie, aby pytanie: ”Czy otrzymana suma S jest podzielna przez R czy przez R+1, jeśli wiadomo, że przez jedną z tych liczb dzieli się na pewno?” – miało sens.

Kom