Dwie liczby

Przygotowuję się do nowego roku, czyli szukam ciekawostek dotyczących liczby 2015. Niestety, wydaje się, że to mało ciekawostkowa liczba. Chyba wszystko, co w jej przypadku jest godne uwagi, wiąże się z tym, że stanowi ona iloczyn trzech różnych liczb pierwszych, czyli jest tzw. liczbą sfeniczną. Gdyby dostrzegli Państwo w zweitausendfünfzehn jeszcze coś szczególnego, wdzięczny będę za informacje.

Tymczasem wpadła mi w oko nienowa, ale fajna i warta przypomnienia łamigłówka z serii „wiem/nie wiem”.
Dwie osoby – Serwacy (S) i Ignacy (I) – mają za zadanie odgadnąć dwie liczby całkowite z przedziału od 2 do 100. Obaj otrzymują karteczki z informacją, która jest wstępnym, częściowym kluczem do rozwiązania. Na karteczce wręczonej S zapisana jest suma odgadywanych liczb, natomiast I dostał karteczkę z iloczynem tych liczb. S nie zna iloczynu, a I nie zna sumy.
Obaj na przemian co chwilę (dłuższą) udzielają informacji (krótkich), wynikających z ich przemyśleń.
(1) I: nie wiem, co to za liczby.
(2) S: wiedziałem, że nie będziesz wiedział i także nie wiem.
(3) I: zatem już wiem, jakie to liczby.
(4) S: w takim razie ja także wiem.
Jakie liczby odgadywali Ignacy i Serwacy?

W tego typu zadaniach zwykle dodaje się, że ich bohaterowie są superinteligentni, czyli dedukują najlepiej, jak można. Ja bym to sformułował inaczej – bardziej „dosadnie”: wypowiedź „nie wiem” oznacza, że korzystając z informacji, którymi dysponujemy na danym etapie, nie sposób podać jednoznacznego rozwiązania.

Kom