Połowa nigdy

Z dziesięciu różnych cyfr można utworzyć 10-cyfrowy ciąg na 10! sposobów, zaczynając od elementarnego, w którym cyfry stoją według wzrostu:

0_1_2_3_4_5_6_7_8_9

Ten elementarny ciąg ma własność, którą nazwiemy trywialną:
między dowolnymi dwiema cyframi znajduje się cyfra równa połowie ich sumy (niekoniecznie bezpośrednio między i oczywiście przy założeniu, że suma jest parzysta).

Zadanie polega na znalezieniu wśród pozostałych 10!–1 ciągów z dziesięciu różnych cyfr takiego, który zaczyna się zerem, kończy dziewiątką oraz ma własność nietrywialną:
cyfra równa połowie sumy dwu dowolnych cyfr nigdy nie znajduje się między tymi cyframi.

0_?_?_?_?_?_?_?_?_9

Takich nietrywialnych ciągów jest więcej niż jeden, ale nie więcej niż kilka. Ile?

Kom