Łaciaty inaczej

Przykład zadania z kwadratem łacińskim „łaciatym” z 17 kwietnia wyglądał tak:

A ogólne zasady zabawy były następujące:
Do niektórych pól kwadratu n×n należy wpisać cyfry od 1 do n – nie powtarzając tej samej cyfry w żadnym wierszu i kolumnie – a pozostałe pola zaczernić. Kluczem do rozwiązania są liczby przy brzegu diagramu. Każda z nich stanowi sumę kolejnej grupy cyfr w danym rzędzie (grupy mogą być jednocyfrowe).

Kwadraty w łaty można jednak „szyfrować” na wiele innych sposobów, chyba ciekawszych. Na przykład:

W każdym rzędzie kwadratu n×n powinny się znaleźć cyfry od 1 do n-2 oraz dwa czarne pola. Liczba przy brzegu oznacza sumę cyfr między czarnymi polami. Brak cyfry nie musi oznaczać, że czarne pola są połączone; może być tylko brakiem informacji.

Poniższe zadanie jest dość trudne, więc dla zachęty jedna cyfra pojawiła się już na swoim miejscu. W rozwiązaniu wystarczy podać sumę cyfr i liczbę czarnych pól na przekątnych.