Autostrada

Dwa duże miasta położone przy autostradzie dzieli odległość x. Między nimi przy tej samej autostradzie leży n-2 mniejszych miast. Odległości między wszystkimi n miastami są takie, że jeśli podamy jedną z nich, to będzie wiadomo, o jakie miasta chodzi.
Dla n=5 najmniejsze x=11, a miasta rozmieszczone są tak:

lub tak

Ten drugi układ spełnia jako jedyny następujący warunek: liczba L(n), którą tworzą odległości między kolejnymi miastami, jest najmniejszą z możliwych dla pięciu miast – równą 1352.
Jaka jest najmniejsza wartość L(n) dla siedmiu miast?