Kto da mniej?

Liczbę 2014 można zapisać w postaci działań:
(523-470)×19×(8-6)
lub
106742:53×(9-8)
Kto znajdzie analogiczny zapis 2014, czyli zawierający wszystkie cyfry – każdą dokładnie raz – ale z mniejszą (najmniejszą) liczbą znaków działania, a więc z dwoma? Dozwolone są tylko cztery podstawowe działania oraz nawiasy.
Zadanie jest raczej dla programistów, ale – jeśli nie istnieje odejmowanie lub dzielenie z jednym znakiem (moim zdaniem takiego nie ma) – to rozwiązujący na piechotę i korzystający z kalkulatora nie są bez szans.
Gdyby różnych cyfr mogło być tylko dziewięć, to rozwiązanie z jednym znakiem byłoby możliwe, np.: 296058:147 lub 586074:291.