Dosłownie

Rozwiązaniem dzisiejszej łamigłówki są dwa słowa, ale „dosłowna”, czyli wiodąca ku nim droga jest dość pokrętna i zaczyna się od rachunków.

Oto mini-krzyżówka liczbowa. W kratki wpisujemy cyfry, które tworzą liczby – w tym przypadku 2- i 3-cyfrowe.

Gdyby krzyżówka miała typowe objaśnienia, to dotyczyłyby one trzech liczb poziomych – miejsca ich wpisania oznaczone są wersalikami (A, B, C) – oraz trzech pionowych – wpisywanych w kolumny oznaczone małymi literami (a, b, c). Jednak zamiast objaśnień jest jedna podstawowa kluczowa informacja:
A+a jest o 20 większe niż B+b i o 12 większe niż C+c.
Ponadto wiadomo, że każda z sześciu liczb jest inna i każda składa się z różnych cyfr.

Po rozwiązaniu krzyżówki cyfrę w każdej kratce należy zastąpić dwiema literami – zgodnie z następującym przyporządkowaniem:
1=A,W | 2=P,Z | 3=A,T | 5=C,N | 7=D,Y | 8=O,Z | 9=I,R
– i rzędami poziomymi odczytać rozwiązanie – dwa wyrazy 9-literowe (znane rzeczowniki pospolite w pierwszym przypadku liczby pojedynczej) – biorąc po jednej literze z każdej kratki; wszystkie litery powinny trafić do słów.