14 cyfr

Ponad połowa względnie popularnych rodzajów łamigłówek diagramowych polega na wypełnianiu diagramu cyframi. Zwykle kompletnie, czyli  żadna kratka nie może pozostać pusta – jak w sudoku, kakuro lub kenkenie. Znacznie mniej liczne i mniej znane są zadania, w których cyfry wskakują tylko do niektórych pól. Takie „niekompletne” przykłady znalazłbym zapewne u klasyków matematyki rozrywkowej, np. w zbiorkach Loyda lub Dudeneya, ale nie chce mi się szperać po bibliotece. Przypomniałem sobie natomiast, że było coś w tym stylu na 12 mistrzostwach świata (Arnhem, 2003), więc wystarczyło sięgnąć po właściwą teczkę.

W niektórych kratkach powinny pojawić się cyfry z zakresu od 1 do 9, ale kratki z cyframi nie mogą się ze sobą stykać – nawet rogami. Do przekreślonych pól cyfry na pewno nie trafią.

Czerwone liczby oznaczają, ile cyfr powinno znaleźć się w danym rzędzie (kolumnie), czarne – jaka ma być ich suma.
Zadanie jest wstępem do odmiany macek, o której będzie mowa w następnym wpisie.