Łamane inaczej

Niemal we wszystkich wariantach zadań zwanych mackami linie zaczynające się od liczb sięgają:
(a) wszystkich pól diagramu,
(b) każdego pola tylko raz.
Inaczej mówiąc, suma liczb w diagramie równa jest liczbie wolnych pól.

W poniższej odmianie warunek (a) nie jest spełniony – wolnych pól jest więcej, niż wynosi suma liczb, więc niektóre pozostają „niemacane”.
Każda liczba wysuwa jedną mackę, sięgającą tylu pól, jaka jest wartość liczby. Macka może być linią łamaną, ale wówczas tworzące ją odcinki muszą być różnej długości, a ściślej – każdy z nich powinien łączyć inną liczbę pól, jak w przypadku 3, 4, i 7 w poniższym przykładzie.

Odcinek wychodzący z liczby zawsze łączy co najmniej dwa pola – to z liczbą i następne.

Przy „mackowaniu” najtrudniejszy jest początek, czyli znalezienie pierwszego pewniaka.

W rozwiązaniu wystarczy podać, ilu pól na przekątnych sięgają macki i jaka jest suma liczb sięgających mackami tych pól.