Obstawa 44

44 jest jak para goryli – stanowi dobry duet na obstawę lub eskortę. Wystarczy, że obie czwórki wezmą jak w kleszcze jakąś liczbę, np. 13 i powstanie liczba-konwój:
4134

Obstawę może tworzyć każda para jednakowych cyfr, natomiast konwój jest idealny, jeśli chroniona liczba jest jego dzielnikiem. Powyższy takim właśnie jest, ponieważ
4134/13=318

Nietrudno zauważyć, że:
– każdy konwój chroniący 13 jest idealny;
– w przypadku większości chronionych liczb konwój nie będzie idealny niezależnie od rodzaju obstawy, np. żadna para takich samych cyfr nie ochroni idealnie 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23,… itd., o zerze (zerach) nie wspominając.

44 jest dobrą obstawą, bo może konwojować idealnie stosunkowo dużo różnych liczb – konkretnie 18 nie dłuższych niż trzycyfrowe. Lepsze pod tym względem są tylko 66 (19 24) i 88 (22).
W ciągu liczb naturalnych takich, które nadają się do idealnego eskortowania przez jakąś parę, jest jednak bardzo mało – ciąg ten bardzo szybko rośnie i już np. 4-cyfrowa liczba jest tylko jedna – 9091 (każda para może ją konwojować idealnie).

(1) Jaka jest największa liczba 3-cyfrowa tworząca idealny konwój z obstawą 44?
(2) Jaka jest w ogóle największa liczba 3-cyfrowa, która może się znaleźć w idealnym konwoju?

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co kilka dni.