Ośmio-pięcio

Powrócę do klasycznej łamigłówki liczbowej, o której wspomniałem przed kwartałem, a ściślej do jej uszlachetnionej Gardnerowskiej wersji:

Cyfry w ciągu od 1 do 9 można zbliżać do siebie, tworząc liczby albo stawiać między nimi znaki plus lub minus; po takich zabiegach powinna powstać poprawna równość.

Rozwiązań jest jedenaście:
123+45-67+8-9=100
123+4-5+67-89=100
123-45-67+89=100
123-4-5-6-7+8-9=100
12+3+4+5-6-7+89=100
12+3-4+5+67+8+9=100
12-3-4+5-6+7+89=100
1+23-4+56+7+8+9=100
1+23-4+5+6+78-9=100
1+2+34-5+67-8+9=100
1+2+3-4+5+6+78+9=100

Okrągłość wyniku wyróżnia zadanie i jakby dodaje mu splendoru, którego jednak ubywa ze względu na sporą liczbę rozwiązań. Można by ją ograniczyć do jednego, dodając, że znaki powinny być tylko trzy. Można też ujednoznacznić rozwiązanie w inny sposób – zamiast dodatkowego warunku zastąpić 100 inną liczbą. Jaką najmniejszą?
Prawdopodobnie mniejsza od 100 być nie może. W przypadku większości z nich rozwiązań jest bowiem kilkanaście, a rekord dzierżą 1 i 45 – po 26 rozwiązań.

Przechodząc do konkretów, proponuję znaleźć jedyny sposób uczynienia poprawną poniższej równości przy pomocy zbliżeń oraz odpowiednio rozmieszczonych plusów i minusów:

Czy dla jakiejś liczby mniejszej od 176 rozwiązanie także będzie jedno? Nie mam pojęcia. Cała nadzieja w programistach.

PS 176 jest najmniejszą liczbą równocześnie pięcio- i ośmiokątną (pomijając jedynkę, która jest „każdokątna”) – stąd dziwny tytuł tego wpisu.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co kilka dni.