Symetria środkowa

Przesuwanki są z reguły łamigłówkami manipulacyjnymi, czyli złożonymi z elementów, które można przemieszczać „na żywo” lub na ekranie; w tym drugim przypadku zaliczane są do tzw. puzzle games. W wersji kartka-ołówek nie bardzo się sprawdzają, bo ich obsługa jest kłopotliwa – często wymaga korzystania z gumki. Zapewne dlatego przedstawione w przedpoprzednim wpisie Satogaeri miało przed laty w Japonii krótki żywot, choć przesunięcia ograniczone są w nim do minimum, a gumka właściwie nie jest potrzebna – wystarczy być spostrzegawczym, aby jak po sznurku dotrzeć do celu.

Ogólnie w tego typu zadaniach chodzi o takie przesunięcie elementów, aby powstał układ spełniający określone warunki. W Satogaeri diagram podzielony był na działki i w każdej z nich powinien znaleźć się dokładnie jeden element. Inaczej jest w odmianie tego zadania zwanej Honsan (nie udało mi się ustalić, co to znaczy), również niegdyś popularnej w cesarstwie. Powiedziałbym, że Honsan jest bardziej eleganckie, bo w rozwiązaniu powinien powstać układ elementów (krążków) symetryczny względem środka diagramu.
Oto przykład:

Do rozwiązania przykładu nie tylko gumka, ale nawet ołówek nie jest potrzebny. Czy w przypadku poniższego zadania przydadzą się oba rekwizyty?

Przypominam podstawowe reguły Satogaeri, które obowiązują także w Honsan.
Każdy krążek należy przesunąć w wierszu lub kolumnie o tyle pól, jaka jest wartość umieszczonej w nim liczby; jeśli liczby brak, długość przesunięcia należy ustalić samemu (nie ma przesunięć o zero pól). Trzy etapy dotyczące każdego krążka – pozycja początkowa, trasa przesunięcia (strzałka) i pozycja końcowa – oznaczone na rysunku (jak w przykładzie) nie mogą mieć punktów wspólnych z trzema etapami żadnego innego krążka.
W rozwiązaniu wystarczy podać sześć liczb, których brakuje w pustych krążkach (oznaczone literami).

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co kilka dni.