Gwiazdki zagwozdki

Jest pewna geometryczna zagwozdka związana z Gwiazdą Betlejemską, a ściślej – z jej symbolem umieszczanym np. na czubku choinki: nie wiadomo, ile powinna mieć ramion.
Pamiętam, że za komuny miała sześć; pięciu unikano, bo kojarzyły się z symbolem nad sierpem i młotem. Potem – nie zauważyłem kiedy, ale mniej więcej na przełomie wieków – złe skojarzenie ustąpiło i gwiazda straciła jedno ramię. Dziś innej niż pięcioramienna chyba się nie uświadczy.

Sięgając do źródeł: w Księdze Izajasza jest fragment, z którego można wydedukować (nie jest to powiedziane wprost), że ramion powinno być pięć i że odpowiadają one figurze człowieka wpisanej w pentagram. Bibliści nie są jednak zgodni, co do takiej interpretacji, a na pewno nie miała ona wpływu na przedstawianie Gwiazdy przez dawnych mistrzów. Od średniowiecza na freskach i obrazach ramion jest wiele, przynajmniej osiem, a najczęściej kilkanaście. Bywa też, że nie ma ich wcale, zaś „gwiazda” jest kulą z ogonem, czyli kometą. Jak z tego wynika, już wówczas w kwestii ramion artyści mieli wolną rękę.

Zapewne najbardziej poprawna, choć nie jedynie słuszna, jest gwiazda 14-ramienna – taka znajduje się w Grocie Narodzenia w Betlejem.

Ciekawe jest wyjaśnienie symbolicznego sensu tej liczby. Stanowi ona sumę wartości liczbowych liter, składających się na imię DAWID („Syn Dawida” jest mesjańskim określeniem Jezusa). Imię to, zapisane spółgłoskowym alfabetem hebrajskim, składa się z trzech liter, tworzących jakby odpowiednik „słowa” DWD. Litery te w piśmie hebrajskim oznaczały także liczby: pierwsza i ostatnia, zwana dalet = 4, środkowa (waw) = 6, czyli suma = 14.

Czy ktoś widział 14-ramienną gwiazdę na szczycie choinki?

Łamigłówka z taką gwiazdą byłaby raczej benedyktyńska, więc połowę ramion postanowiłem obciąć, ale symboliczna czternastka pozostaje.

W kółkach powinny się znaleźć liczby od 1 do 14 rozmieszczone tak, aby suma czterech liczb na każdym prostym odcinku była taka sama. Niektóre liczby już są na swoich miejscach. Proszę wpisać pozostałe.
W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę na szczycie.

Życzę Państwu miłej gwiazdki ze szczęśliwą, bo 7-ramienną gwiazdką.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.