Państwa kwadratowe

Krakowska mowa różni się nieco od warszawskiej. Najczęściej wymienia się dwa przykłady odmienności. Jednym jest zwrot „wyjść na pole”, odpowiadający stołecznemu „wyjść na dwór”. Drugi dotyczy wymowy: warszawskie (i nie tylko) „trz” zmienia się w Krakowie na „cz”. Na pierwszy chwyt ucha można nie wyłapać podwawelskiego czeba zamiast tszeba. Kiedy jednak mój znajomy Krakus, nauczyciel matematyki w sile wieku, mówi wolno i wyraźnie „pierwiastek kwadratowy z trzech”, to kryptarytmetyczne skrzywienie podpowiada mi, że pod pierwiastkiem są CZECHY. A potem zaczynam kombinować, jak, zastępując litery cyframi (takim samym literom powinny odpowiadać jednakowe cyfry, a różnym różne), przerobić CZECHY na kwadrat.

Z różno-6-literową POLSKĄ nie ma problemu, bo ciąg kwadratów złożonych z różnych cyfr został dawno wygenerowany i wiadomo, że 6-cyfrowych jest 97. W przypadku CZECH sprawa pozostaje otwarta ze względu na powtarzające się C, choć są nikłe szanse na to, że jakiś kwadrat się nie trafi, skoro wszystkich 6-cyfrowych kwadratów jest 683. Właściwie to szansy już nie ma, bo zaprzęgłem do pracy komputer i okazało się, że CZECHY są kwadratowe na 17 sposobów. Dwa przykłady, moim zdaniem, najoryginalniejsze, bo złożone z pięciu kolejnych cyfr, to: 234256 (484^2) i 675684 (822^2).

Czy są takie państwa, których nie da się ukwadratowić? Zacząłem od Unii Europejskiej. Podejrzana wydała mi się IRLANDIA ze względu na rozmieszczenie powtórek – I i A. Tymczasem nic z tego, bo kwadratów jest 11. Dwa z nich – 47210641 i 62710561 – można by wyróżnić jako kwadraty liczb pierwszych (6871 i 7919). FINLANDII i PORTUGALII już nie sprawdxałem, bo wydało mi się nieprawdopodobne, aby wśród 21623 kwadratów 9-cyfrowych i 68377 10-cyfrowych nie znalazło się dla tych nazw przynajmniej kilkanaście odpowiedników. W ogóle stawiam tezę, że nie ma na świecie państwa, którego nazwa (w języku polskim) nie byłaby kwadratowa. Pomijam, rzecz jasna, te utworzone z więcej niż dziesięciu różnych liter, jak WIELKA BRYTANIA.

Jest chyba tylko jeden kraj większy od Polski, którego nazwie, wcale nie długiej, odpowiada dokładnie jeden kwadrat. Inaczej mówiąc, nazwę tę można tylko w jeden sposób zastąpić kryptarytmetycznie liczbą, pierwiastek kwadratowy z której jest liczbą całkowitą.
Co ciekawe, nazwa stolicy tego państwa też jest rarytasem – kryptarytmetycznie odpowiadają jej tylko trzy kwadraty.
Jakie to państwo?
Nie chodzi oczywiście o liczenie (chyba że ktoś będzie miał czas, ochotę i możliwości), lecz o wywnioskowanie z układu liter oraz z niektórych cech kwadratów tego, co najbardziej prawdopodobne.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.