Okręty na lądzie

Znaczna część diagramowych zadań logicznych to łamigłówki binarne, czyli dwójkowe. Określenie stąd, że rozwiązanie polega na wskazaniu, który z dwóch możliwych stanów powinien pojawić się w określonych miejscach. Może się wydawać, że do dwójkowych należy także bitwa morska, bo celem jest przypisanie każdemu polu okrętu lub wody. Byłoby tak, gdyby wszystkie części okrętów „ważyły” tyle samo. Tymczasem w trakcie rozwiązywania w przypadku większych jednostek – 3- i 4-masztowców – zwykle istotne jest rozróżnienie między polem-rufą (-dziobem) a polem-śródokręciem. Tradycyjnie inaczej też oznacza się te części – środki są kwadratami, końce mają dziobowy lub rufowy bok zaokrąglony niczym pokład. A są jeszcze 1-masztowce, oznaczane jako kółka, czyli – w przeciwieństwie do dwu poprzednich fragmentów okrętowych kawałków – nieprzedłużalne w żadną stronę. W istocie zatem stany pól są cztery, czyli klasyczną  bitwę,wypada uznać za zadanie czwórkowe.

Ta „czwórkowość” jest wyraźniej widoczna w niektórych odmianach bitwy. Choćby wówczas, gdy sposób polowania na flotę przypomina zadania zwane literamą lub proste jak ABC. Oto przykład z rozwiązaniem takiej odmiany:

Każdy element ujawniony „na lądzie”, czyli przy końcu rzędu jest taki sam i znajduje się w identycznym położeniu, jak najbliższy mu w danym wierszu lub kolumnie. Tradycyjnie okręty nie mogą zajmować sąsiednich pól (także stykających się tylko rogiem). W poniższym zadaniu flota jest mniejsza od typowej o dwie jednostki – 3-masztowiec i 1-masztowiec, a akwen ponad dwukrotnie mniejszy od tradycyjnego 100-polowego.

W rozwiązaniu wystarczy podać pozycje 1-masztowców.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.