Polityka potęgą

Epoka wielkich odkryć geograficznych była dawno temu, trwała krótko i skończyła się bezpowrotnie. Czas wielkich odkryć naukowych to znacznie dłuższa historia, ale czy zakończona? Trudno powiedzieć, choćby dlatego, że wielkość to rzecz względna. Czy np. odkrycia planet poza Układem Słonecznym (1990) i grafenu (2004) są wielkie? W gruncie rzeczy to drugorzędne pytanie, natomiast nie ma wątpliwości, że epoka małych odkryć nie jest zagrożona – wciąż trwa i nigdy się nie skończy. Pewność stąd, że istnieje matematyka, czyli nauka abstrakcyjna, w której, aby doszło do odkrycia, wystarczy stworzyć pole, na którym można go dokonać. To trochę tak, jakby na moment wróciła epoka odkryć geograficznych, ponieważ nagle wskutek ruchów tektonicznych z Atlantyku wynurzyła by się Atlantyda.
O małe odkrycia w matematyce tym łatwiej, że kosztują – w porównaniu z innymi naukami – tyle co nic (papier, pisak, komputer), a pole do popisu jest otwarte dla każdej inteligentnej osoby z wyobraźnią i pasją odkrywcy.

Można by na przykład spróbować odkryć liczbę, która jest kwadratem i składa się z jednakowych cyfr, gdyby… istniała. Łatwo dowieść, że takiej nie ma poza jednocyfrowymi. Są jednak kwadraty ponad dwucyfrowe złożone z dwóch różnych cyfr i jest ich całkiem sporo, zaczynając od 100, 121, 144, 225…. Odkryjemy największy? Nie, bo takiego też nie ma. Chyba że zmienimy pole poszukiwań, czyli odrzucimy wszystkie kwadraty kończące się zerem. Niestety, na tym poletku już buszowano przed 15 laty, odkrywając kwadrat 6661661161 (81619^2), ale co ważniejsze – dotychczas większego nie znaleziono. Chcąc pobić ten rekord, należałoby szperać wśród kwadratów przynajmniej 41-cyfrowych. Krótsze sprawdzono.
Od blisko wieku przeorane jest także pole położone niejako na antypodach poprzedniego, czyli takie, na którym szukano najdłuższych, a więc 10-cyfrowych kwadratów, w których każda cyfra jest inna. Znaleziono 87 okazów, a największym wśród najdłuższych jest 9814072356 (99066^2). Po drodze odkryto wszystkie inne potęgi różnocyfrowe, zwane także pandigitalnymi. 8-cyfrowe można zaszyfrować słowem POLITYKA złożonym z różnych liter. Jaką jest jedna z tych potęg, jeśli wiadomo, że:

LATL^P = POLITYKA

Proszę rozwiązać ten kryptarytm na logikę, a nie programem. To nietrudne, zwłaszcza z niewielką pomocą kalkulatora.
Natomiast nie polecam główkować nad takim:
LT^K = POLITYKA
To już jest zadanie dla komputera.