Heksomino

Heksomino to figura utworzona z sześciu kwadratów, a w znaczeniu zbiorowym – komplet takich figur o różnych kształtach. Wszystkich jest 35.

W zasadzie pojęcie to należy do matematyki rekreacyjnej, ale wiąże się też z tematami „serio”. Na przykład, 11 heksomin (niebieskie na rysunku) jest siatkami sześcianu.

W zadaniu indukcyjnym zamieszczonym w poprzednim wpisie najistotniejsze było odkrycie reguły podziału na heksomina diagramu 9 x 10. Klucz do parcelacji stanowiły cyfry znajdujące się w kwadratach – zera i jedynki, zaś mały przykład z rozwiązaniem był kluczem do rozszyfrowania – dzięki indukcji (od szczegółu do ogółu) – zagadkowej reguły.

Podejrzewam, że cytowana opinia o „maksymalnej trudności” zadania zniechęciła do poszukiwań, a propozycje tych z Państwa, którzy mimo to odważnie próbowali, okazały się zbyt zakręcone. Tymczasem jako zwolennik maksymalnie prostych i zwięzłych, rzekłbym „parterowych” zasad, nie ośmieliłbym się zachęcać do odkrywania czegoś „piętrowego”.
Mam nadzieję, że kilka poniższych komentarzy-podpowiedzi pozwoli już bez trudu ustalić szukaną regułę i rozwiązać zadanie z poprzedniego wpisu.

Łatwo zauważyć, że podstawę stanowi jakaś metoda oznaczania cyframi kwadracików tworzących figury heksomina. Z rozwiązania przykładu trudno to wywnioskować (szczegóły umożliwiające indukcję są jakby niekompletne), ale stosowanie tej metody nie gwarantuje, że wszystkie heksomina da się oznaczyć tylko zerami i jedynkami. Na figurach, znajdujących się na rysunku powyżej w górnym rzędzie, pojawiłyby się się także dwójki, na niektórych trójki, a na pierwszym nawet czwórki – oczywiście, te 17 heksomin nie występuje w rozwiązaniu zadania z poprzedniego wpisu.

Czy te informacje wystarczą do ustalenia sposobu „numerowania” figur, a więc także do odkrycia reguły zadania? Jeśli jeszcze nie, to proponuję przyjrzeć się uważnie przykładowym oznaczeniom dwóch figur, wymagającym użycia dwójek i trójek:

A przed rozwiązaniem zadania z poprzedniego wpisu warto uporać się z prostszym podziałem diagramu trinarnego (w układzie są dwa heksomina z dwójkami).

W rozwiązaniu wystarczy podać, ile działek nie dotyka brzegu diagramu.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.