Wypadło z Omnibusa

Prawdopodobnie dziś do kiosków dojedzie Politykowy „Omnibus wakacyjny” – moje najmłodsze dziecko. Czy udane – ocenią czytelnicy. Na pewno nietypowe, bo odbiegające od krzyżówkowo-sudokowej masówki na rzecz zadań quizowych, logicznych, słowno-literowych, kombinacyjnych i ćwiczących wyobraźnię.
Podejrzewam, że wśród ocen, opinii i uwag, jeśli takie się pojawią, dominować będą dwie: że coś jest za trudne albo za łatwe. Twardymi orzechami okażą się zapewne niektóre quizy. Uważam jednak, że mają wówczas dodatkową zaletę – budzą zainteresowanie jakimś tematem, składniają do przyjemnego i pożytecznego poszperania np. w sieci, do wzbogacenia swojej wiedzy, ponieważ – jak śpiewali Starsi Panowie – „bardzo dobrze jest gdy wie się”.
Nieco inaczej jest z zadaniami logicznymi. Intensywne główkowanie to rozrywka dla nielicznych, więc kursujący na relaksowych, licznie uczęszczanych trasach „Omnibus” nie może oferować propozycji zbyt wyrafinowanych. Dlatego poniższe zadanie wypadło z „Omnibusa”, ale do Łamiblogu jest w sam raz.

Mam kłopot z dostaniem się do sejfu: nie znam 4-literowego słowa, które stanowi klucz do zamka. Wiem jednak, że słowo to jest zaszyfrowane w następującym prostokącie liczbowym 5×3:

Znam także sposób utworzenia tego prostokąta:
Kolejnym literom abecadła przyporządkowano liczby od 2 do 25, czyli A=2, B=3, C=4, …, W=23, Y=24, Z=25 (pominięto litery ze znakami diakrytycznymi oraz Q, V i X). Z czterech różnych liter utworzono sekretne słowo, a odpowiadające im cztery liczby przemnożono parami, tworząc sześć iloczynów, 2- i 3-cyfrowych. Iloczyny te wpisano do prostokąta, każdy do dwóch lub trzech kolejnych pól w rzędzie, kolumnie lub na ukos, wprost lub wspak.
Proszę o możliwie szybką pomoc w znalezieniu słowa-klucza, póki… lokatorów nie ma w domu.

Dla jasności przykład ze słowem PECH:
Liczby: 4 (C), 6 (E), 9 (H), 18 (P).
Iloczyny: 24, 36, 54, 72, 108, 162.
Prostokąt (z otworem, bo cyfr w iloczynach jest mniej):

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.