Błądzik

Zdarzają się zadania z błędem bardzo trudnym do zauważenia. Zdecydowana większość osób rozwiązuje je nie dostrzegając błędu, czyli tak, jak chce autor, który także go nie dostrzegł. Rzadko kto podaje inne rozwiązanie, ale też poprawne – błąd polega bowiem na braku warunku, ograniczającego liczbę rozwiązań do jednego. Tekst zadania jest tak sformułowany, że brakujący warunek przypomina fatamorganę – nie istnieje, a prawie każdy go „zauważa”.
Wypada dodać, że trudno mówić o błędzie, jeśli autor świadomie pomija jakiś warunek, wiedząc i informując (lub nie) o tym, że rozwiązań jest wiele. Wówczas można tylko stwierdzić, że łamigłówka jest, oględnie mówiąc, mało ambitna.

Przykładem może być zadanie, które znalazło się w internetowych eliminacjach do XV Mistrzostw Polski w Łamaniu Głowy, zorganizowanych 23 maja przez „Sfinksa„. Dwie osoby napisały na forum o uchybieniu, ale organizatorzy pominęli uwagi milczeniem. Ja nie pominę, bo z błędem i jego poprawieniem wiążą się dodatkowe, ciekawe łamigłówki.

Oto zadanie w oryginalnym brzmieniu.

PROSTOKĄT 321
Uzupełnij diagram cyframi od 1 do 3 tak, aby te same cyfry nie znajdowały się w sąsiadujących bokiem polach. Diagram należy podzielić na 12 prostokątów 1×3 (6 pionowych i 6 poziomych). Układ (kolejność) cyfr w każdym pionowym prostokącie oraz układ cyfr w każdym poziomym prostokącie musi być inny. Na diagramie zaznaczono już cztery fragmenty boków prostokątów.

Pora na trzy niełatwe pytania:
1) ile rozwiązań ma to zadanie?
2) jakim warunkiem należy uzupełnić tekst, aby odpowiedź na pytanie pierwsze brzmiała „jedno”?
3) który fragment tekstu zadania można by uznać za zbędną informację (warunek?)?

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.