Rodzynek z Sydney

Łamigłówka literowa kojarzy się zwykle z krzyżówką albo z czymś krzyżówkopodobnym, czyli ze sprawdzianem zasobu słów, wiedzy i pamięci, a nie logicznego myślenia. Łatwo jednak zauważyć, że „literowość” dotyczy formy, a logika strony merytorycznej, zatem obie cechy należą do różnych kategorii i nie muszą się wykluczać. Potwierdzeniem tego są zadania logiczne, w których litery występują jako symbole. Należą do nich między innymi: literowy mastermind, kryptarytm i algebraf. Przedstawiam przykład prostej, ale bardzo ciekawej odmiany algebrafu, która od ponad 20 lat ukazuje się na łamach dziennika Sydney Morning Herald pod nazwą Unisol i oparła się nawet modzie na Sudoku (dziękuję Panu Adamowi z Australii za informację o łamigłówce). Trochę chybiona wydaje się tylko nazwa, kojarząca się, nie tylko Polakom, z chemikaliami lub farmaceutykami.

RzS_1.jpg 

Na diagramie jest dziewięć różnych liter – po cztery różne w każdym rzędzie i kolumnie. Siedem liter występuje dwukrotnie, dwie po razie, a ponadto jedna z powtarzających się liter zastąpiona jest znakiem zapytania. Zadanie polega na przyporządkowaniu literom cyfr od 1 do 9. Takim samym literom powinny zawsze odpowiadać jednakowe cyfry, a różnym – różne. Kluczem do rozwiązania są liczby – każda oznacza sumę czterech cyfr w danym rzędzie lub kolumnie. W prawym rogu u dołu podana jest suma ogólna.

A teraz konkursowa część zabawy.
Po rozwiązaniu Unisolu z pięciu liter odpowiadających cyfrom 1, 2, 4, 6, 7 należy, powtarzając niektóre litery, utworzyć słowo 7-literowe – znaną nazwę geograficzną. Jest to równocześnie nazwa nagrody-niespodzianki – zostanie ona rozlosowana wśród wszystkich, którzy tę nazwę nadeślą.
Odpowiedzi można przesyłać w komentarzach do wtorkowego południa (11 grudnia). Przed upływem tego terminu komentarze z rozwiązaniami nie będą oczywiście publikowane.

PS z trzech spośród pięciu liter, odpowiadających podanym wyżej cyfrom, można utworzyć ogólne określenie tego, czym jest nagroda. Oczywiście po rozwiązaniu nagroda przestaje być niespodzianką.