Błąd? Skąd!

Ten wpis został opublikowany 21 maja o godzinie 16.00, a rozwiązanie zamieszczonego poniżej zadania można przesłać w ciągu X godzin od jego publikacji.
Nagroda-niespodzianka zostanie rozlosowana wśród osób, które rozwiązanie nadeślą jako N-te w kolejności.
X jest sumą wszystkich cyfr w składnikach rozwiązania.
N jest równe każdej cyfrze (oznaczającej liczbę naturalną) występującej dokładnie raz w rozwiązaniu; nagroda będzie więc rozlosowana wśród tylu osób, ile takich „samotnych” cyfr jest w dodawaniu.
Wszystkie komentarze z rozwiązaniami zostaną opublikowane natychmiast po X godzinach od zamieszczenia zadania (można obliczyć kiedy, korzystając z rozwiązania) – w takiej kolejności, w jakiej były nadsyłane.
Komentarze bez rozwiązań będą oczywiście cały czas zamieszczane.

Oczko wyżej
Cyfry w dodawaniu zastąpiono kratkami. Należy rozszyfrować działanie, czyli wypełnić wszystkie kratki cyframi tak, aby każda z 20 cyfr w składnikach była o jeden większa od znajdującej się bezpośrednio pod nią. Inaczej mówiąc: każdy słupek działania powinien być fragmentem kolumny dziesięciu cyfr obok dodawania.

Usbn1.JPG

PS Tuż po zamieszczeniu wpisu zauważyłem, że w treści jest błąd. Niestety, cały nakład wpisu został już opublikowany, więc muszę zamieścić korektę w komentarzu, który pojawi się lada moment. Za pomyłkę nie przepraszam.