Rozwiązania 10 – 14

Ditloidy
1 jaskółka nie czyni wiosny
2 końce każdego kija
3 tercje meczu hokeja na lodzie
4 pory roku
4 pancerni i pies
5 cyfr w kodzie pocztowym
5 kół na fladze olimpijskiej
6 zer w milionie
7 Cudów Świata Starożytnego
7 kolorów tęczy
11 zawodników w drużynie piłki nożnej
12 znaków zodiaku
24 litery w alfabecie greckim
52 karty w talii
52 tygodnie w roku
64 pola na szachownicy
20 000 mil podmorskiej żeglugi

Trening
Kropki i Domino pętla

Kalkulacje
Wynik-niespodzianka
123456789 lub 1234567890 (jeśli nie wykluczać zera).
Przestawianie przycisków
Rozwiązania są dwa:
– zamiana miejscami 4 i 5 oraz 2 i 8 (183 + 546 = 729);
– zamiana miejscami 3 i 9 oraz 4 i 6 (129 + 654 = 783).

Ciąg do inteligencji
a) 2, 5, 9, 16, 27, 45, 74… Suma dwóch poprzednich kolejnych liczb plus 2.
b) 1, 5, 13, 29, 61, 125… Podwojona poprzednia liczba plus 3.

Co dalej?
1, 7, 23, 55, 109, 191, 307… a1= 1; an = n^3 – (n – 1)^2.
1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 13112221… Cyfrowy zapis liczebników tworzących opis poprzedniej liczby, np. 1 to jedna (1) jedynka (1), czyli razem 11; 1211 to jedna (1) jedynka (1), jedna (1) dwójka (2), dwie (2) jedynki (1), czyli łącznie 111221.
1, 3, 7, 12, 18, 26, 35, 45, 56, 69, 83, 98, 114 (poprawione)… Pierwsza liczba większa od poprzedniej o liczbę nie równą żadnej z poprzednich liczb w ciągu, ani żadnej z różnic między dwiema kolejnymi liczbami.
a) 1, 2, 4, 8, 16, 23, 64, 821, 2461… Podwojona poprzednia liczba, a wynik zapisany wspak.
b) 1, 2, 4, 8, 16, 77, 145, 668, 1345, 6677… Suma poprzedniej liczby i jej „odwrotności” (zapisu wspak), a następnie ustawienie cyfr wg „wzrostu”.
c) 1, 49, 162, 536, 4964, 81100. Kolejne kwadraty liczb naturalnych zapisane w ciągu, a następnie inaczej pogrupowane.
d) 3, 5, 8, 13, 22, 39, 66… an+1 = 2an – n.
e) 10, 11, 13, 17, 25, 32, 37, 47… Liczba plus suma jej cyfr.
f) 12, 23, 35, 47, 511, 613, 717, 819, 923, 1029… „Spojenie” dwóch ciągów – liczb naturalnych i liczb pierwszych.
g) 12, 42, 48, 168, 1722, 4542… Poprzednia zapisana wspak i podwojona.
h) 77, 49, 36, 18, 8. Iloczyn cyfr poprzedniej.