Trudna para

Uczestnicy finału 10 Mistrzostw Polski w Rozwiązywaniu Zadań Logicznych zmagali się w ciągu 2 godzin z 10 łamigłówkami. Dla najlepszych czasu było aż nadto lub zadań za mało – uporanie się z wszystkimi zajęło im nieco ponad godzinę. Maksimum punktów nikt jednak nie zdobył przede wszystkim ze względu na nie najlepsze lub błędne rozwiązanie zadania zwanego ogólnie optimizerem. Ten rodzaj łamigłówki dopuszcza możliwość wielu rozwiązań – stopień trudności znalezienia każdego z nich jest jednak inny, a zatem różnią się one także punktacją. Oto optimizer z tegorocznego finału.

Gwiazdozbiór

W polach kwadratu 4×4 znajduje się 16 gwiazd 8-ramiennych. Należy usunąć jak najmniej z nich w taki sposób, aby ramiona każdej z pozostawionych wskazywały dokładnie na 7 pustych kratek. Gwoli jasności u dołu podane są przykłady rozwiązań bliźniaczych zadań: 8 gwiazd – ramiona każdej wskazują na 5 wolnych pól oraz 6 gwiazd – 6 pustych kratek w zasięgu ramion każdej gwiazdy.

Za największą możliwą liczbę pozostawionych gwiazd do zdobycia było 7 punktów, za każdą jedną gwiazdę mniej – 2 punkty mniej. Tylko jedna osoba (Paweł Olzacki) uzyskała za to zadanie 7 punktów.

Najcenniejszym (10 punktów) zadaniem była jedna z odmian sudoku. Wysoka punktacja wynikała z przedfinałowych testów – zaprawieni w bojach sudokowicze zmagali się z nim około pół godziny. Testy okazały się jednak niemiarodajne, bowiem niektórzy finaliści na uporanie się z zadaniem potrzebowali niespełna 10 minut. A ile czasu wystarczy Państwu, czyli niefinalistom? Warto się sprawdzić.

Sudoku konno

Poza klasycznymi zasadami, typowymi dla sudoku, obowiązuje jedna dodatkowa: – w parach pól połączonych skokiem konika szachowego nie mogą występować takie same cyfry.

Sudoku konno to rdzennie polska odmiana, która zaczyna „podbijać” świat – pojawiła się m.in. na najbardziej prestiżowej stronie poświęconej łamigłówkom matematycznym www.mathpuzzle.com. Autorem jest Michał Stajszczak – najlepszy z naszych reprezentantów w dotychczasowych WPC (7. miejsce w 1993 roku w Brnie).

Inne zadania z finału będzie można znaleźć w listopadowej „Wiedzy i Życiu”.