Talary

Tegoroczny Omnibus wakacyjny otwiera nietypowy wstępniak. Jest nim zadanie matematyczne z janosikową fabułką – nielekkie, niełatwe i… przyjemne (przynajmniej w lekturze). Ściśle rzecz biorąc, to orzeszek dość żmudny obliczeniowo, choć wzór ostateczny, dający rozwiązanie, jest zaskakująco prosty. Wśród posiadaczy Omnibusa, są zapewne osoby, które już się z tym zadaniem zmierzyły z powodzeniem. Tym zaś z Państwa, którzy jeszcze Omnibusem nie dysponują, proponuję zapoznanie się z poniższym duplikatem. W Omnibusie rozwiązania nie ma, ale spodziewam się, że nie zabraknie go w komentarzach. Mile widziane będą także zwięzłe prezentacje toku rozwiązywania.

Pięciu zbójników z bandy Janosika – Kwiczoł, Pyzdra, Gąsior, Kuśmider i Wróblik – napadło na karetę hrabiego Horvatha. W karecie znaleźli worek pełen talarów (wyłącznie monety o wartości jednego talara), które hrabia wiózł do banku. Hrabiego puścili wolno, a worek zabrali i dogadali się, że harnasiowi i innym zbójom nic o tym nie powiedzą, tylko w sekrecie podzielą łup równo między siebie. Było już późno, więc ukryli worek w pobliskiej jaskini z zamiarem dokonania podziału następnego dnia rano.
Kwiczoł obudził się o północy i postanowił, że nie będzie czekał do rana, tylko już teraz weźmie sobie swoją działkę. Poszedł do jaskini, wysypał wszystkie talary i podzielił je na pięć stosów – w każdym było tyle samo monet, ale jeden talar został poza stosami, więc wziął go z zamiarem wrzucenia jako datku do kościelnej skarbony. Potem zabrał jeden stos, a cztery pozostałe wsypał z powrotem do worka. O pierwszej w nocy obudził się Pyzdra i postąpił dokładnie tak samo jak Kwiczoł – z dokładnością do jednego talara pozostałego z podziału i zabranego na zbożny cel. O drugiej w nocy obudził się Gąsior, o trzeciej Kuśmider, a o czwartej Wróblik – i każdy z nich wykonywał czynności identyczne jak poprzednicy, uwzględniając pozostającą zawsze jednotalarową resztę. Wprawdzie Gąsior, a zwłaszcza Kuśmider i Wróblik byli nieco zdziwieni zbyt małą – jak im się wydawało – zawartością worka, ale nie mieli pewności, czy istotnie początkowo był on cięższy, bo żaden z nich nie niósł zdobyczy do jaskini.
Ile talarów wiózł hrabia do banku, jeśli była to liczba 4-cyfrowa, zaś po wizycie w jaskini Wróblika w worku pozostała kwota będąca dokładnie wielokrotnością pięciu?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.