Jedna z ośmiu

Są zadania szachowe i quasi-szachowe. Poniższe jest zdecydowanie quasi, ale wymaga znajomości sposobów poruszania się figur. Zakładam, że dla zdecydowanej większości moich gości nie jest to tajemnicą, a pozostali mają okazję zrobić pierwszy krok ku królewskiej grze, korzystając np. z Wikipedii.
Na szachownicy rozmieszczono osiem figur – cztery białe i cztery czarne. Niektóre z nich atakują lub są atakowane przez przynajmniej jedną figurę strony przeciwnej.

Zadanie polega na wykonaniu serii siedmiu bić – na przemian przez obie strony – tak, aby na planszy pozostała jedna figura. Która strona i którą figurą powinna zacząć? – to także zagadka

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.