Rozkładówka

Rozkładowe zadanie nie jest w Łamiblogu nowością, ale wypada przypomnieć, że jego kanwą jest typowy zapis rozkładu liczby na czynniki pierwsze, czyli np. taki:

Rozkładana liczba i kolejne (powstające w wyniku rozkładu) tworzą słupek po lewej stronie. Po prawej jest zawsze najmniejszy dzielnik (większy od 1) sąsiedniej liczby, przez który jest ona dzielona, a iloraz pojawia się po lewej piętro niżej – i etap dzielenia się powtarza. Cały proces kończy się jedynką u dołu lewego słupka.
Zadanie polega na rekonstrukcji zapisu rozkładu z pokolorowanymi niektórymi polami.

Jeśli jakaś cyfra występuje w więcej niż jednym polu, to wszystkie pola z tą cyfra oznaczone są jednakowym kolorem. W białych polach znajdują się inne, różne cyfry. Zatem w dziewięciu polach na jaśniejszym tle jest dziewięć różnych cyfr.
Ostatecznym rozwiązaniem jest oczywiście liczba startowa.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.