Piąta kolumna

Cztery hetmany szykują się do opanowania piątej kolumny. Zaczynają: pierwszy ląduje na polu a3; po nim drugi zajmuje b8, następnie trzeci c4. Prawie wszystkie pola piątej kolumny – różowe na rysunku – są już opanowane.

Teraz wystarczy, aby czwarty hetman zagościł na d1 lub d2 i będzie po sprawie.
Ile jest takich różnych ustawień czterech hetmanów na czterech pierwszych kolumnach (po jednym na każdej), po których wszystkie pola piątej kolumny będą atakowane? „Różnych” oznacza pominięcie odbić lustrzanych w pionie. Odbicia lustrzane w poziomie są dozwolone, bo „działają” inaczej; ustawienie 1483 jest więc inne niż przykładowe 3841.

PS (dopisane 20.02) hetmany nie mogą się wzajemnie atakować (przepraszam, zapomniałem).

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.