Czwórkami


W tym wpisie mowa jest wyłącznie o liczbach całkowitych dodatnich.
Każdą liczbę większą od 3 można przedstawić w postaci dodawania czterech liczb.
Każdą liczbę większą od 9 można przedstawić w postaci dodawania czterech różnych liczb.
Każdą liczbę większą od 17 można przedstawić w postaci dwóch dodawań czterech liczb, w których wszystkie osiem liczb (składników) jest różnych.
Każdą liczbę X>25 można przedstawić w postaci S>2 dodawań czterech liczb złożonych z 4S różnych składników.
Oznaczmy przez SX największą liczbę dodawań czterech liczb złożonych z 4SX różnych składników – takich, że suma każdego z tych dodawań równa jest X.
Na przykład, jeśli X=28, to SX=3, a tercet dodawań może wyglądać tak:
28=1+6+7+14=2+5+9+12=3+4+10+11
lub nieco inaczej:
28=1+7+8+12=2+5+10+11=3+4+6+15.
X=11 jest najmniejszą liczbą, dla której SX równe jest iloczynowi cyfr liczby X, bo 11 może być wynikiem dodawania tylko jednego (w dodatku jedynego) kwartetu różnych liczb: 1+2+3+5.
Jaka jest najmniejsza 3-cyfrowa liczba o takiej samej własności?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.