Egalitaryzm

Rodzaj krzyżówki działań zwany trzy po trzy jest typowy dla przełomu roku i pojawia się z tej okazji w Łamiblogu, gdy gospodarzowi nic oryginalnego nie wpadnie do głowy. Nieco pejoratywna nazwa wiąże się oczywiście ze splotem trzech działań poziomych z trzema pionowymi, a dodatkowo w każdym działaniu „działają” trzy cyfry.
Przypomnę, że w puste kratki należy wpisać dziewięć różnych cyfr – wszystkie oprócz zera – tak, aby równości w trzech wierszach i trzech kolumnach były poprawne. Działania w każdym rzędzie należy wykonywać kolejno, czyli bez uwzględniania pierwszeństwa mnożenia i dzielenia.

Typowość zadania uszlachetnia i… egalitaryzuje to, że żaden znak działania się nie wywyższa, czyli każdy występuje tyle samo razy.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.