Na ukos

Bazę zdecydowanej większości zadań diagramowych stanowi diagram w kratkę, zaś „nadbudów” określających ogólny rodzaj łamigłówki jest kilka. Jeden z tych rodzajów polega na dzieleniu diagramu – z reguły wzdłuż boków kratek, ale nie zawsze.
W ósmym Omnibusie (lato 2015) znalazły się zadania nazwane „Wycinankami”. Fragmenty boków wielokątów, na które należało podzielić diagram, były w nich ujawnione, a były to wszystkie boki ukośne leżące na przekątnych kratek. Rozwiązywanie sprowadzało się do dorysowania boków poziomych i pionowych, tradycyjnie wzdłuż boków kratek – tak, aby doprowadzić do pełnego podziału na części jednakowej wielkości – każda powinna składać się z 4 kratek. Oto przykład:

Pojawił się wówczas pomysł odwrotnego wariantu zadania, w którym ujawnione byłyby boki poziome i pionowe, a dorysować należałoby ukośne. Powyższy przykład po „odwróceniu” wyglądałby wówczas tak:

Nietrudno sprawdzić, że teraz przykładowe rozwiązania są trzy. Aby było jedno przykład powinien być inny, np. taki:

Kolej na zadanie polegające na dorysowywaniu ukośnych boków wzdłuż przekątnych kratek w celu podzielenia diagramu na dziewięć 4-kratkowych części (wszystkie boki poziome i pionowe są oczywiście ujawnione).

Zadanie ma więcej niż jedno rozwiązanie. Ile konkretnie?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.