Co za rok!

Jakoś nie mogę się rozstać z tegoroczną liczbą. Tym razem występuje ona w roli przykładu i pojawia się za sprawą Andrzeja111, który podał link do I etapu XVI Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych, zwracając uwagę na zadania, w których gości 2019. Oto jedno z nich, trzecie od końca, czyli teoretycznie bliskie twardszym orzechom.

16. Konkatenacja
Liczba 2019 jest iloczynem dwóch liczb pierwszych: 3 i 673. Jeżeli zapisze się kolejno cyfry tych liczb na oba możliwe sposoby : 3673 i 6733, otrzyma się znów dwie liczby pierwsze. Jaka jest najmniejsza liczba całkowita dodatnia, będąca iloczynem trzech (niekoniecznie różnych) liczb pierwszych, taka, że wszystkie liczby powstałe z zapisania kolejno cyfr tych trzech czynników są pierwsze? Przypominamy, ze liczba pierwsza to taka, która ma dokładnie dwa dzielniki całkowite dodatnie.

Tekst zadania, tłumaczony z francuskiego, jest, łagodnie mówiąc, niezbyt precyzyjny, choć nietrudno się zorientować o co chodzi. Pozwolę sobie jednak zaproponować własne tłumaczenie.

Liczba 2019 jest iloczynem dwóch liczb pierwszych: 3 i 673. Jeżeli połączymy te dwa czynniki na dwa możliwe sposoby (takie połączenie nazywamy konkatenacją), otrzymamy dwie liczby pierwsze: 3673 i 6733. Jaka jest najmniejsza liczba, będąca iloczynem takich trzech liczb pierwszych (niekoniecznie różnych), których wszystkie możliwe konkatenacje także są liczbami pierwszymi?

Można też sformułować znacznie bardziej treściwą wersję.

Znajdź najmniejszy iloczyn trzech liczb pierwszych (niekoniecznie różnych), których wszystkie konkatenacje są liczbami pierwszymi.

W takiej postaci łatwe zadanie staje się jeszcze prostsze, ale ponieważ termin zakończenia pierwszego etapu Mistrzostw upływa 20 stycznia, więc nie będę rozwijał tematu. Korci mnie tylko, aby dodać, że rozwiązanie można bez większego trudu znaleźć w sieci na odpowiedniej stronie. Na tejże domyślnej stronie ukryte jest rozwiązanie poniższego bliźniaczego zadania.

Liczba 2019 jest iloczynem dwóch liczb pierwszych: 3 i 673. Jeśli dodamy do siebie te dwa czynniki otrzymamy kwadrat – 676=26^2. Jaka jest najbliższa 2019 (mniejsza lub większa) liczba, będąca iloczynem czterech liczb pierwszych (niekoniecznie różnych), których suma jest kwadratem?

Przy okazji: rok wyrażony liczbą, będącą iloczynem trzech liczb pierwszych, których suma jest kwadratem, był całkiem niedawno – łatwo więc do niego dotrzeć.