Tak i wspak

Mamy rok 2016. Rok „odwrotny”, czyli 6102 będziemy witać za lat 6102-2016=4086. Już teraz zapraszam wszystkie bratnie duszyczki na sylwestra, a tymczasem, traktując sprawę czysto matematycznie, chciałbym uogólnić podany przykład, czyli zauważyć, że 4086 należy do liczb, które można przedstawić jako różnicę dwóch liczb 4-cyfrowych, z których jedna powstaje przez zapisanie wspak drugiej.

A pytanie brzmi: ile jest różnych liczb całkowitych dodatnich, które da się przedstawić w taki sposób (wytłuszczony tekst) jak 4086? Gwoli ścisłości wypada dodać, że w roli odjemnej odpadają liczby 4-cyfrowe kończące się zerem, bo ich „odwrócenie” jest 3-cyfrowe (to nie tablice rejestracyjne, więc zera na początku uznajemy za nieznaczące).

Przy okazji nasuwa się pytanie o liczbę (liczby), którą można przedstawić w ten sposób największą liczbą różnych par liczb 4-cyfrowych całkowitych dodatnich. Na przykład 4086 to także różnica „odwrotnych” par 5101-1015 (najmniejsza) oraz 9985-5899 (największa), a w sumie takich „lustrzanych” par, dających różnicę 4086, jest 45.

Kom