Słupek 2016

Nie mogę się rozstać z liczbą 2016, zwłaszcza że znajomość bywa owocna. Oto ostatni owoc.

Słu_1

Do pustych kratek należy wpisać dziesięć różnych cyfr tak, aby powstało poprawne dodawanie liczb jedno-, dwu-, trzy- i czterocyfrowej. Temu, aby rozwiązanie było jedno, służą następujące dwa warunki dodatkowe:
– każda – oprócz jednej – para kolejnych cyfr (różniących się o 1) powinna się znaleźć w sąsiednich kratkach (stykających się bokiem lub tylko rogiem);
– żaden składnik nie może być liczbą pierwszą.

Kom