Wykreślanka

Jeszcze raz „tegorocznie”, ale bardzo krótko i chyba nietrudno.
Poniższe zadanie wypadło z artykułu o tzw. problemie rachmistrza, który przygotowałem do marcowego Świata nauki, ponieważ jest z tym problemem zbyt luźno związane, czyli tylko „współdziałaniem” dwóch działań, dodawania i mnożenia.

Z ciągu liczb naturalnych od 1 do 2016 wykreślono najmniej liczb tak, aby wśród pozostałych żadna nie była iloczynem dwóch innych. Jaka była suma wykreślonych liczb?

Kom