Macki dla Królików

Mam na tapecie kolejny Omnibus – trzeci zimowy, a dziewiąty w ogóle. Będzie w nim między innymi trochę całkiem nowych rodzajów zadań logicznych. Pomyślałem, że można by w związku z tym potraktować Łamiblog jak poligon doświadczalny dla „przetarcia” tych zadań, a Szanownych Czytelników jak… króliki doświadczalne
A zatem, Drogie Króliczki, oto nowy, nieco zakręcony rodzaj łamigłówki zwanej mackami. Starałem się sformułować reguły jak najzwięźlej, ale nie mam pewności, czy nie straciła na tym komunikatywność. Więc niniejszym się upewniam.

Liczby wysuwają macki poziomo i pionowo w czterech kierunkach. Każda sięga mackami w sumie tylu pustych kółek, jaka jest jej wartość. Wszystkie macki stykają się, ale tylko po dwie, tylko końcami i wyłącznie pod kątem prostym; zatem żaden koniec nie pozostaje wolny – styka się z końcem innej, jednej i tylko jednej macki.
Macki nie muszą dotrzeć do wszystkich pustych kółek i żadna nie sięga kółka z liczbą.

Przykład:

Madk_1

Zadanie polega oczywiście na narysowaniu wszystkich macek.

Madk_2

Jako rozwiązanie wystarczy podać liczbę pól niemacanych (w przykładzie jest jedno).

Kom