Zapałek do zapałek

Korzystając z Państwa komentarzy do zapałczanego wpisu z 22 lipca, zrobiłem zapałczany rachunek sumienia, czyli coś w rodzaju erraty do rozwiązań Zapałczanek arabskich zamieszczonych w Omnibusie wakacyjnym. Uzupełniłem moje rozwiązania nadesłanymi przez komentatorów – tymi, które bez wahania można uznać za poprawne (pominąłem naciągane lub półżartobliwe). Być może ktoś z Państwa jeszcze coś doda do poniższego zestawu rozwiązań.

Zadanie C (równość powinna pozostać poprawna po przełożeniu dwu zapałek):

Zap_C

Rozwiązania są cztery (a nie trzy): 16-6=2×5, 15+3=2×9, 10-0=2×5, 18-3=3×5. I piąte: 9+9=2×9.

Zadanie D (liczbę należy zmienić w najmniejszą możliwą, przekładając dwie zapałki):

Zap_D

Rozwiązanie: 283 (a nie 2014); odpadają jako naciągane m. in. 0071 i liczby ujemne.

Zadanie E (do poprawnej równości prowadzi przełożenie dwóch zapałek):

Zap_E

Rozwiązań jest pięć (a nie dwa): 4-3+8=9, 4+2+0=6, 3+3-0=6, 9-3-0=6, 4+9-5=8.

Zadanie G (poprawna równość powstaje po przemieszczeniu dwóch zapałek):

Zap_G

Rozwiązania są trzy (a nie jedno): 62-59=63/21, 63+63=63×2, 62+56=59×2

A na deser moje zapałczane zadanko z łamów amerykańskiego miesięcznika Games:
Przemieszczając dwie zapałki należy utworzyć kwadrat:

Zap_K

Ile jest rozwiązań?

Kom