Dudoku

Kto zna sudoku (czyli każdy), ten bez trudu odgadnie reguły poniższego zadania. Mimo to krótko objaśnię.
W kratki należy wpisać litery (A, D, E, J, N, R, U, Z) tak, aby w każdym rzędzie pól równoległym do boku diagramu oraz w każdym kolorowym „wielopolu” występowało osiem różnych liter.

Dud_1

Jaka litera występuje w rozwiązaniu na przekątnych diagramu najwięcej razy i ile?

Uwaga: zadanie jest (bardzo?) trudne.

Kom