Diabelskie dzielenia

W ubiegłym roku po długich badaniach uczeni sataniści ostatecznie ustalili gigantyczną wartość liczby D, czyli ile diabłów zmieści się na końcu szpilki. Reszta z dzielenia tej liczby przez 2014 okazała się równa 128. W bieżącym roku podzielono D przez 2015 i reszta z dzielenia także wyniosła 128, co utwierdziło niektórych badaczy w trafności ich obliczeń. Jaka będzie reszta z dzielenia liczby D przez 26?
Drugie pytanie jest trudniejsze: jaka jest wartość liczby D, jeśli zaczyna się ona tzw. Liczbą Bestii, czyli trzema szóstkami, jest 12-cyfrowa, a reszta z jej dzielenia przez 2016 także wynosi 128?

Kom