Klucz

Uruchomienie pewnego programu wymaga znajomości klucza, którym jest 25-cyfrowa liczba. Wiadomo, że suma wszystkich jej cyfr jest nieparzysta. Dwie osoby – A i B, które znają tę liczbę, zauważyły, że ma ona kilka ciekawych własności. Osoba A twierdzi, że suma każdych jej trzech kolejnych cyfr jest parzysta. Zdaniem osoby B parzysta jest suma każdych jej pięciu kolejnych cyfr. Czy jest możliwe, aby A i B miały rację? A jeśli nie, to która z nich ma rację? A może żadna?

Kom