Własne

Jeśli po dodaniu do liczby A sumy jej cyfr powstaje liczba B, to mówimy, że A jest generatorem B, a B jest liczbą generowaną.
Liczba, która nie ma generatora, zwana jest liczbą własną.
Każda liczba własna zaczyna ciąg liczb generowanych. Najmniejsza liczba własna, czyli 1, rozpoczyna ciąg:
1, 2, 4, 8, 16, 23, 28, 38, 49, 62,…
Najmniejsza parzysta liczba własna (20) jest na początku ciągu:
20, 22, 26, 34, 41, 46, 56, 67, 80, 88, 104, 109,…
2014 jest liczbą generowaną, która ma dwa generatory: 2006 i 1988.
Dwa pytania:
1. (nieproste): od jakiej największej liczby własnej zaczyna się ciąg, w którym występuje 2014?
2. (koszmarne): jaka najmniejsza liczba własna zaczyna ciąg, w którym występuje 2014?