Rok Tri-, rok Fi-

W bodaj najsłynniejszym ciągu matematycznym – Fibonacciego, każdy wyraz (oprócz pary początkowych jedynek) jest sumą dwu poprzednich wyrazów:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597,…
Jego mniej znany kuzyn, ciąg Tribonacciego, do trzeciego wyrazu wygląda tak samo, a dalej każdy wyraz jest sumą trzech poprzednich:
1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, 274, 504, 927, 1705,…
(jak widać preferuję dawny zapis bez zer na początku, które wskoczyły do ciągów – moim zdaniem niepotrzebnie – w latach 70.).

Stosunek dwu kolejnych wyrazów ciągu Fibonacciego – F(n+1)/F(n) – zmierza, wraz ze wzrostem n, do tzw. złotej liczby fi, która jest podstawą złotego podziału.
fi = (1+sqrt5)/2 = 1,61803…
Liczba fi jest także pierwiastkiem wielomianu x^2 – x – 1. Jeśli wielomian ten potraktować jako wzór na ciąg: a(n) = n^2 – n – 1, to dla n = 1, 2, 3… powstanie ciąg wielomianowy Fibonacciego:
-1, 1, 5, 11, 19, 29, 41, 55, 71, 89, 109, 131, 155, 181, 209,…

Analogicznie stosunek dwu kolejnych wyrazów ciągu Tribonacciego zmierza do stałej Tribonacciego równej 1,83929…, która jest też pierwiastkiem wielomianu x^3 – x^2 – x – 1.
Ciąg wielomianowy Tribonacciego rośnie oczywiście znacznie szybciej niż odpowiedni ciąg Fibonacciego, a jego trzynastym wyrazem jest – FANFARY!!! – 2014, czyli:
13^3 – 13^2 – 13^1 – 13^0 = 2014

W klasycznych ciągach Fibonacciego i Tribonacciego liczba 2014 nie pojawia się, ale w „wariacjach na temat” i owszem. Wariacje polegają w przypadku ciągu Fibonacciego na zadaniu dowolnej pary wyrazów początkowych. Chodzi przy tym o wybór takiej pary, aby 2014 pojawiło się jak najpóźniej. Trywialnym wariantem jest ciąg, w którym bieżący rok występuje natychmiast, np. 1, 2013, 2014,… Można jednak ulokować go znacznie lepiej – na dziesiątym miejscu: 2, 58, 60, 118, 178, 296, 474, 770, 1244, 2014,… Ale może być jeszcze lepiej, czyli dalej – jakimi dwoma liczbami (całkowitymi, dodatnimi) będzie się wówczas zaczynał ciąg?