Macki z zagadką

Jeśli zaczniemy rozwiązywać poniższe macki zgodnie z „klasycznymi” regułami

to okaże się, ze rozwiązania są dwa:

Aby było jedno, wystarczyłoby np. jedną z trójek przy brzegu przenieść do rogu. Można także zmienić wartości prawie wszystkich cyfr bez ich przenoszenia, np. tak:

Tylko że teraz są to już inne macki. Jakie są ich zasady? – oto zagadka indukcyjna do rozgryzienia na podstawie powyższego przykładu z rozwiązaniem. A po rozszyfrowaniu zasad należy z nich skorzystać przy rozwiązywaniu zadania:

W rozwiązaniu wystarczy podać, ilu pól sięgają mackami dwójki.