Duchy

Angielski problemista Thomas Dawson wymyślił wariant szachów zwany Ghost chess, czyli szachy z duchami (bo raczej nie duszne ani duchowe). Ciekawe i zabawne, że na chyba jedynej stronie internetowej ze wzmianką o tej grze można przeczytać, że pomysł narodził się w roku 1952, a z notki w angielskiej Wikipedii wynika, że Dawson zmarł w roku 1951. A zatem szachy z duchami są dziełem ducha, co wydaje się całkiem naturalne.

Specyficzną cechą tej odmiany królewskiej gry jest to, że zbijane bierki pozostają jako duchy na tych polach, z których realnie są usuwane. Nic im już nie grozi, a same mogą zbijać jak normalne bierki – oczywiście takie same, jakimi były „za życia”. To jedyny wariant szachów, w którym na jednym polu mogą stać dwie figury, a czasem nawet więcej – realna i wirtualne. Wspominam o tej kuriozalnej zapomnianej grze w związku z jej nazwą, bowiem Ghost chess to także ogólne określenie łamigłówek szachowych, w których chodzi o ustalenie położenia kilku niewidzialnych bierek w oparciu o informacje dotyczącego tego, co wyprawiają na szachownicy.

W poprzednim wpisie kluczem do ustaleń były liczby umieszczone w niektórych polach. Każda oznaczała, przez ile figur dane pole jest atakowane. Tym razem klucz jest równie prosty. Z szachownicy usunięto („zaszarzono”) wszystkie pola nieatakowane przez stojące na niej figury – takie, jak umieszczone nad diagramem. Pozostałe „czyste” pola są atakowane lub/i zajęte przez figury (zakładamy, że pole, na którym stoi figura, jest przez nią atakowane).

Na którym polu stoi każda figura?

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co kilka dni.