Twarde drzewa

Posadzić 8 drzew w 7 rzędach tak, aby był 1 rząd z 4 drzewami i 6 rzędów po 3 (nie więcej) drzewa w każdym.
Rozwiązania ogólne (topologicznie różne) są dwa:

Szukanie rozwiązań jest trudniejsze, gdy drzewa rosną w węzłach siatki kwadratowej. Taką właśnie formę miało to zadanie w poprzednim wpisie, ale dla ułatwienia 3 drzewa były już ulokowane w rogach siatki, obejmującej kwadrat złożony ze 169 węzłów. Okazało się, że 5 pozostałych drzew można rozmieścić na pięć sposobów (jednego z nich, nadesłanego przez jawę i Wiąza, wcześniej nie znałem):

Jak widać pierwsze cztery sposoby odpowiadają pierwszemu rozwiązaniu ogólnemu, piąty – drugiemu.

Czy któreś z dwóch rozwiązań ogólnych tego zadania można, sadząc drzewa w węzłach, „wpasować” w prostokątny fragment siatki kwadratowej, obejmujący mniej niż 169 węzłów?

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co kilka dni.