Powroty

W zestawie łamigłówek z ubiegłorocznych WPC trafiłem na wariant zadania, z którym zetknąłem się w Japonii przed 10 laty. Było tam wówczas popularne, ale krótko. Dziś w sieci trudno je znaleźć nawet na specjalistycznych stronach japońskich. Na WPC pojawiło się pod osobliwą nazwą Moving Cows (przeganianie krów), w Japonii było znane jako Satogaeri, czyli powrót do domu. Jest dość oryginalną i prostą przesuwanką, taką raczej na spostrzegawczość i kombinowanie niż na logikę.
Na początek proponuję coś sprzed lat.

Każdy krążek należy przesunąć w wierszu lub kolumnie o tyle pól, jaka jest wartość umieszczonej na nim liczby; jeśli liczby brak, długość przesunięcia należy ustalić samemu. Trzy etapy dotyczące każdego krążka – pozycja początkowa, trasa przesunięcia (strzałka) i pozycja końcowa – oznaczone na rysunku nie mogą mieć punktów wspólnych z trzema etapami żadnego innego krążka. Po przemieszczeniu wszystkich krążków w każdej działce (wielokąt obwiedziony grubą linią) powinien znaleźć się dokładnie jeden krążek.
W rozwiązaniu wystarczy podać kierunek (N, W, S, E) i zasięg przesunięcia krążków bez liczby, oznaczonych literami (w przykładzie – aW1).

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co kilka dni.