Garść forintów

Wracam do mamony i do ubiegłorocznych mistrzostw świata w Egerze.
Łamigłówka z banknotami zamieszczona we wpisie z 30 stycznia nie była jedyną pieniężną na tej imprezie. W zestawie zadań nie zabrakło także bilonu i to w bardziej rzeczywistej formie niż w przypadku papierowej waluty – nieco wirtualnej ze względu na nigdzie na świecie nie emitowane nominały 3 i 4.

Na ogół bilon, a ściślej tzw. drobne, czyli monety o wartościach mniejszych niż jednostka podstawowa, mają nominały takie, jak w przypadku złotego, euro czy dolara: 1, 2, 5, 10, 20, 50. Zdarzają się, i to nierzadko, odstępstwa od tego ciągu; pojawia się np. 1/2, ale częściej na skutek inflacji niektóre albo wszystkie drobniaki tracą siłę nabywczą i znikają, a ich rolę jakby przejmują jednostki podstawowe o identycznych nominałach (tak jest w przypadku forintów, filléry istnieją tylko w teorii).

Pomysł węgierskiego zadania jest bardzo prosty. Rozmieszczamy n^2 monet we wszystkich kratkach diagramu n×n, wypisujemy przy brzegach sumy wartości monet w wierszach i kolumnach, potem usuwamy bilon i – łamigłówka gotowa. Chodzi oczywiście o odtworzenie rozmieszczenia monet na diagramie.
Przykład:

Możliwe wartości monet są znane (1, 2, 5, 10, 20, 50), ale ile razy występuje każda z nich – nie wiadomo. Czy w związku z tym podanie prawie wszystkich 2n sum, zakładając że są różne – jak w poniższym zadaniu z mistrzostw – jest zawsze konieczne?

Napisałem „prawie„, bo jedną sumę można oczywiście pominąć, ale czy może być ich mniej niż 2n – 1?
I drugie pytanie dodatkowe: czy wypisanie wszystkich sum zawsze jednoznacznie określa układ monet?

W rozwiązaniu wystarczy podać, w ilu miejscach sąsiadują ze sobą w rzędzie (nie na ukos) dwie monety, których suma jest liczbą pierwszą.

Monety można uznać za „uboższą” odmianę popularnego przed sześciu laty zadania. Jakiego?
A jeśli umówimy się na forinty, to łamigłówka będzie dziś nie mniej wirtualna niż wspomniane na początku zadanie z banknotami, bo monet o wartościach 1 i 2 nie ma w obiegu na Węgrzech od czterech lat.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.