Synteza z intruzem

Krzyżówki należą do zagadek, których rozwiązywanie bywa bliskie ich układaniu. Jednemu do drugiego szczególnie blisko w przypadku tzw. syntez, w których wszystkie słowa są podane, należy je tylko powstawiać do diagramu tak, aby krzyżowały się jak należy. Stąd już tylko krok do układania – wystarczy zabrać diagram, zostawiając słowa i dopisać instrukcję: szanowny miłośniku umysłowego rozrywania się, pokrzyżuj sobie sam. Takie wyrafinowane zadania pojawiają się w czasopismach specjalistycznych lub w internecie jako konkursy dla zakręconych amatorów główkowania. Utkwił mi w pamięci jeden międzynarodowy, zamieszczony przed kilkunastu laty na łamach dwóch miesięczników, amerykańskiego Games i węgierskiego Füles. W kwadracie 20×20 kratek należało skrzyżować jak najwięcej z 40 liczebników głównych – 20 angielskich (od ONE do TWENTY) i 20 węgierskich  (od EGY do HÚSZ). Ze względu na dużą liczbę słów komputery w takiej konkurencji miały i nadal mają nie większe szanse niż dobry „żywy kombinator”. Konkurs cieszył się sporym powodzeniem, bo kusił atrakcyjnymi nagrodami – na najlepszych Węgrów czekała przejażdżka po paru ciekawych miejscach w USA i vice versa.

W przypadku poniższej syntezy nagrody nie mają granic. Każdy, kto ją rozwiąże, może zafundować sobie wycieczkę lub wakacje gdzie mu się podoba.

Do diagramu należy wpisać podane u dołu wyrazy 5-literowe – po literze do kółka – poziomo, pionowo i na ukos wzdłuż oznaczonych linii. Każde słowo powinno zaczynać się i kończyć w niebieskim kółku; ukośne należy wpisywać z góry na dół.

Słów jest 21, ale w diagramie zmieści się 20. Które słowo jest intruzem? Pytanie dodatkowe: czy można wskazać intruza bez wpisywania słów?

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.