Psucie Eulera

Kwadraty grecko-łacińskie, o których wspomniałem w poprzednim wpisie, zwane są także, od nazwiska ich twórcy, kwadratami Eulera. Powstały w 2. połowie XVIII w. jako nieprzydatna do niczego abstrakcja. W latach 20. minionego wieku znalazły jednak po raz pierwszy praktyczne zastosowanie jako szablony ułatwiające prowadzenie prac doświadczalnych; potem przydały się także w telekomunikacji i kryptologii. Takie przypadki „upraktycznienia” są w tzw. czystej matematyce rzadkie, ale zasługują na podkreślenie jako rodzynki pragmatyzmu, tkwiące w wielkim cieście dobrej nikomu niepotrzebnej roboty – poza matematykami i przynajmniej do czasu.

Z kwadratami Eulera wiąże się kilka ciekawych i nieprostych zagadnień. Wróćmy do szesnastu kart, czyli wszystkich figur (4 asy, 4 króle, 4 damy, 4 walety) wyjętych z jednej talii. Usuwamy z nich symbole oznaczające rangę karty i tworzymy najpierw kolorowy układ taki, jak z lewej strony, a potem ten z prawej:

Jak widać oba są kwadratami łacińskimi, czyli w każdym wierszu i kolumnie występują różne kolory.
Proszę teraz spróbować przywrócić usunięte symbole rang, czyli wpisać na kartach litery A, K, D i W, ale tak, by litery te także utworzyły w jednym i drugim przypadku kwadrat łaciński, czyli aby w sumie powstały kwadraty Eulera. Łatwo sprawdzić, że w jednym układzie nie będzie to możliwe. W którym i dlaczego?

Z „popsutym” kwadratem Eulera mamy do czynienia wówczas, gdy zachowana jest jego podstawowa cecha: w polach występują różne pary symboli, ale z dwóch warunków: (1) w każdym wierszu są różne symbole, (2) w każdej kolumnie są różne symbole – przynajmniej jeden nie jest spełniony dla jednego lub obu rodzajów symboli. Poniżej przykład karcianego zadania z takim „bublem”.

W układzie 16 figur ujawnione są niektóre rangi i kolory:

Należy oznaczyć wszystkie brakujące symbole, wiedząc że:
– w każdym wierszu są cztery różne kolory (rangi mogą się powtarzać);
– w każdej kolumnie są cztery różne rangi (kolory mogą się powtarzać).

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.