Jeżeli…

Korzystając z 32 liter zapiszemy dowolny i dowolnie długi tekst. To w języku polskim, bo np. Hawajczykom wystarcza 12 liter. A czy można napisać dłuższy i sensowny tekst dysponując tylko 8 słowami? Czemu nie.

1. Jeżeli Włoch jest z Włoch, to Węgier jest z Węgier.
2. Jeżeli Czech jest z Węgier, to Włoch jest z Czech.
3. Jeżeli Czech jest z Niemiec, to Włoch jest z Włoch.
4. Jeżeli Włoch jest z Węgier, to Węgier jest z Niemiec.
5. Jeżeli Węgier jest z Włoch, to Niemiec jest z Węgier.
6. Jeżeli Węgier jest z Węgier, to Niemiec jest z Czech.
7. Jeżeli Niemiec jest z Włoch, to Włoch jest z Czech.
8. Jeżeli Niemiec jest z Czech, to Włoch jest z Niemiec.
9. Jeżeli Czech jest z Czech, to Włoch jest z Węgier.
10. Jeżeli Włoch jest z Czech, to Węgier jest z Włoch.
11. Jeżeli Czech jest z Włoch, to Niemiec jest z Węgier.
12. Jeżeli Węgier jest z Niemiec, to Niemiec jest z Włoch.

Kto jest skąd (każdy skądinąd)? Kto jest skąd, jeżeli każdy jest skądinąd?

Uff… A poza tym czuję się dobrze i pozdrawiam mniejszości narodowe.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.